Každé 10 menu zdarma.

Prídťe sa 9x napapať a desiate menu máte zdarma.